งานรับเหมาภาคเหนือ ติดตั้งระบบไฟฟ้า140จุดทั้งหมด ผู้จ้างจากกทม. คณะแพทย์และอาจารย์ เป็นงานสร้างกุฎิถวาย หลวงปู่ครูบาอินสม วัดพระธาตุจอมทอง

รับจ้างต่างจังหวัดภาคเหนือ 8จังหวัดตอนบน ประเมินราคา ก่อนทำงานไม่มีส่วนเพิ่มจากข้อตกลง ประเมินราคาคาตามแบบจริงหรือเพิ่มตามความต้องการภายหลังการติดตั้งก็ได้

ทีมงานมืออาชีพ ระบบไฟฟ้าภายใน งานเพดาน ฝ้าหลุม งานทาสี งานโครงสร้าง งานวางระบบไฟฟ้า3เฟส พร้องติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารใหม่100จุดทั้งหมด ออกเดินทางจากจังหวัดลำพูนไปทำงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จ้างจากกทม. คณะแพทย์และอาจารย์ เป็นงานสร้างกุฎิถวาย หลวงปู่ครูบาอินสม ทางหจก.ซีซีทีวี แอนด์ ไอที ซัพพอร์ทรับงานวางระบบไฟฟ้า3เฟส พร้องติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าในอาคารใหม่ 100จุด งานฝ้าหลุดไล่ระดับ 1000ตารางเมตร งานทาสีฝ้าและตัวศาลา 2000ตารางเมตร ได้เอาแบบโครงสร้างอาคารมาให้ประเมินราคาก่อนและทำการเสนอราคา ดูหน้างานจริงก่อนเข้าทำงาน ใช้ระยะเวลานานเพราะงานไฟฟ้าเป็นงานเข้าช่วงกลางๆและปิดท้ายหลังส่งมอบอาคาร

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it support .com   หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

1630 1631   1796 1798  1802 1803 1804 1805 1807 1809  1811   1814 1815   1818 1822  1825 1827   1833 1835 1848  S__21078019 S__21078020 S__21078022 S__21078025 S__21078028

ชีวประวัติย่อ หลวงปู่ครูบาเจ้าอินสม สุวีโร ( พระครูสุวีรธรรมานุยุต )

หลวงปู่ครูบาเจ้าอินสม สุวีโร(พระครูวีรธรรมานุยุต) ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ณ บ้านแม่คะตวน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตอนอายุ ๑๕ ปี หลวงปู่ครูบาอินสมท่านพบพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพักปักกลดอยู่ที่ชายป่าหลังหมู่ บ้านแม่คะตวน พอท่านเห็นพระธุดงค์รูปนี้แล้วท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของ พระธุดงค์นิรนามรูปนี้มาก ท่านถึงกับตั้งปณิธานในใจของตนเองว่า

“ เราอยากจะออกบวชปฏิบัติธรรมแบบพระธุดงค์รูปนี้ ”

ด้วยแรงบันดาลใจนี้หลวงปู่ครูบาอินสมท่านจึงขออนุญาตโยมแม่ออกบวชหลวงปู่ครู บาอินสม สุวีโร ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ที่ วัดบ้านแม่คะตวน ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ท่านพระครูปัญญาวรวัตร(ท่านครูบาอินสวนหรืออีกนามหนึ่งคือท่านครูบาผาผ่า) เป็นพระอุปัชฌาย์

พรรษาแรก

ที่ท่านเป็นสามเณรหลวงปู่ครูบาอินสมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแม่คะตวนกับ ท่านครูบาแสนเจ้าอาวาสวัดแม่คะตวนในสมัยนั้น หลังจากท่านครูบาแสนมรณภาพแล้วท่านจึงได้เดินทางมาอยู่ปฏิบัติจำพรรษากับ ท่านพระครูปัญญาวรวัตร(ครูบาผาผ่า) ที่วัดผาผ่า บ้านแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกหนึ่งพรรษา พอท่านครูบาผาผ่าท่านมรณภาพหลังงานประชุมเพลิงท่านครูบาผาผ่าผ่านไปแล้วหลวง ปู่ครูบาอินสมท่านจึงเดินทางกลับมาอยู่ที่วัดแม่คะตวนอีกครั้งหนึ่ง
พอหลวงปู่ครูบาอินสมท่านอายุครบ ๒๐ ปีโยมแม่และญาติพี่น้องได้พาท่านเดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่ วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ โดยมี ท่านพระครูอนุสรณ์ศาสนเกียรติ(ท่านครูบาแสงปาน สิริวิชัยโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้รับฉายาในพระพุทธศาสนาว่า

“ สุวีโร ” โดยมีความหมายว่า “ ผู้กล้าในความดี ”

หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านเดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านแม่คะตวน บ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างพักจำพรรษาอยู่วัดแม่คะตวนพอออกพรรษาหน้าแล้งหลวงปู่ครูบาอินสมท่าน หัดออกเที่ยวธุดงค์ตามป่าช้าภูเขาลำห้วยแถวละแวกบ้านแม่คะตวนหลังจากพรรษา ที่สาม

ของท่านเป็นต้นมาหลวงปู่อินสมท่านจึงออกเดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขาสถานที่ต่างๆในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ฯลฯ

ก่อนเข้าพรรษาปี ๒๕๑๑ หลวงปู่ครูบาอินสมท่านเดินทางกลับจากไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงรายมาพักอยู่ ที่ วัดสุทธิมงคล ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างที่ท่านพักปฏิบัติอยู่ที่วัดสุทธิมงคลนั้นมีญาติโยมชาวบ้านทุ่งพร้าว ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มากราบนิมนต์ท่านครูบาสีทนเจ้าอาวาสวัดสุทธิมงคลให้จัดพระเณรมาจำพรรษาที่ วัดพระธาตุจอมทอง เนื่องจากตอนนั้นวัดพระธาตุจอมทองไม่มีพระเณรอยู่ประจำ ทำให้วัดพระธาตุจอมทองกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระเณรอยู่ดูแลอารามท่านครูบาสี ทนถามหลวงปู่ครูบาอินสมว่าจะไปอยู่ที่วัดพระธาตุจอมทองเพื่อฉลองศรัทธาญาติ โยมบ้านทุ่งพร้าวได้หรือไม่ หลวงปู่ครูบาอินสมท่านอาสาขอไปพักปฏิบัติที่วัดพระธาตุจอมทองเพราะตอนนั้น ท่านต้องการปลีกวิเวกออกไปปฏิบัติเพียงผู้เดียว หลวงปู่ครูบาอินสมท่านจึงรับนิมนต์ญาติโยมบ้านทุ่งพร้าวมาจำพรรษาที่วัดพระ ธาตุจอมทองครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๑

ปี ๒๕๑๑ พรรษาที่ ๗ หลวงปู่ครูบาอินสมท่านมาจำพรรษาที่วัดพระธาตุจอมทองเพียงลำพังรูปเดียวท่าม กลางความกันดารที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกทางกาย แต่การปฏิบัติภายในของท่านนั้นกลับเจริญรุดหน้าเลื่อนชั้นขึ้นเป็นลำดับ จนหลวงปู่ครูบาอินสมท่านได้พบกับ “ ธรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ” ณ สถานที่วัดพระธาตุจอมทองแห่งนี้เมื่อปี ๒๕๑๑

นับจากปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา หลวงปู่ครูบาอินสม สุวีโร(พระครูสุวีรธรรมานุยุต) ท่านจึงตั้งสัจจะจำพรรษาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ “ วัดพระธาตุจอมทอง ” เพื่อใช้สถานที่อบรมสั่งสอนญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาจน ตราบเท่าทุกวันนี้

รูปภาพของ จันทรเกษมพระเครื่อง
รูปภาพของ จันทรเกษมพระเครื่อง
รูปภาพของ จันทรเกษมพระเครื่อง
รูปภาพของ จันทรเกษมพระเครื่อง