เชียงใหม่ ตลาดรวมโชค โลตัส แก้ไขระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ทำฝ้าเพดาน ทาสี รับงานเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ระบบไฟฟ้าคอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ งานวางระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานราชการ ราชการทำboq ปร4 ปร5 แบบฟอร์มประมาณการ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6

กันยายน 18, 2016 Off By admin

เชียงใหม่ แก้ไขระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ทำฝ้าเพดาน ทาสี รับงานเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ระบบไฟฟ้าคอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์

บ้านบางหลังขอไฟ3เฟสมาแต่ระบบไฟฟ้าในตัวบ้านไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

น้ำเข้าฝ้าเพดานเสียหาย หนูกัดสายไฟบนฝ้า

งานซ่อมไฟฟ้าบ้าน สำนักงาน งานห้าง งานวางระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานราชการ ราชการทำboq ปร4 ปร5

แบบฟอร์มประมาณการ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6

:: รายละเอียดโดยย่อ ::
แบบฟอร์ม ปร.4
-ใช้สำหรับรวบรวมรายการปริมาณงานแต่ละประเภทโดยจะแสดงจำนวนวัสดุและค่าแรง
งานในการก่อสร้างที่ประมาณการไว้ในแบบฟอร์ม ปร.1 ปร.2 และ ปร.3 แล้วนำยอดรวมมา
ลงในแบบฟอร์มนี้ แบบฟอร์ม ปร.4 จึงเป็นแบบฟอร์มสรุปและรวบรวมผลการประมาณการ
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในงานก่อสร้างนั้นทั้งหมด
แบบฟอร์ม ปร.5
-ใช้สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด
แบบฟอร์ม ปร.6
-ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้างกรณีมีงานก่อสร้างหลายงานหรือไว้สำหรับการเปรียบเทียบราคา
หมายเหตุ
ปัจจุบันใช้เฉพาะแบบฟอร์ม ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ( ปร.1 ปร.2 ปร.3 ไม่ได้ใช้ )

สำนักงาน: ซีซีทีวี แอนด์ ไอที เซอร์วิส: กล้องวงจรปิดcctvเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
เลขที่ 49 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ติดต่อที่: 088-654-4163 พี่หนิง  , 098-696-4544 พี่ต้อม
เบอร์โทรร้าน: 053-510-798

อีเมลล์: cctv.onsite@gmail.com , com.lamphun@gmail.com

facebook-link

ok-line-jc1

img_2183 img_2209 img_2225 img_2229 img_2230 img_2232 img_2271 img_2283 img_2284 img_2285 img_2311 img_2319 img_2320 img_2321 img_2322 img_2323 img_2423 img_2427 img_2429 img_2432 img_2439 img_2442 img_2443 img_2447 img_2452 img_2480 img_2482 img_2488 img_2489 img_2490 img_2493