ช่างไฟฟ้ารับเดินท่อimc EMT PVC งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเสาขยายสัญญาณมือถือ TRUE DTAC AIS ภายนอกอาคาร อ.เมืองเชียงใหม่

ตุลาคม 19, 2018 Off By admin

ช่างไฟฟ้ารับเดินท่อimc EMT PVC งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเสาขยายสัญญาณมือถือ TRUE DTAC AIS ภายนอกอาคาร อ.เมืองเชียงใหม่

เดินสายโทรศัพท์,สาย LAN ติั้งWiFi แก้ไขตู้โหลดไฟ ภายในอาคาร รับเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (แบบ MDB) ของอาคาร ตามแบบ

ท่อในงานไฟฟ้า
สายในแต่ละพื้นที่ ท่อที่นิ ยมใชแ้ บ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ ท่อโลหะและท่ออโลหะ ซึ่ง ประกอบดว้ ย
ท่อโลหะบาง ( Electrical Metallic Tubing; EMT ) · ท่อโลหะหนาปานกลาง ( Intermediate Metal Conduit; IMC ) · ท่อโลหะหนา ( Rigid Steel Conduit; RSC ) · ท่อโลหะอ่อน ( Flexible Metal Conduit ) · ท่อ PVC ( Poly Vinyl Chloride ) · ท่อ HDPE ( High Density PolyEthylene

เชียงใหม่ งานดัดท่อemt เชียงใหม่ ช่างไฟฟ้าทำไฟบ้านโมเดิร์น|บ้านปูนขัดมัน|สร้างบ้านLoft| สอบถามเรื่องเดินไฟลอยแบบท่อเหล็กEMT ช่างไฟฟ้าทำท่อEMT ดัดท่อEMTสวยๆ

บริษัทรับเหมาไฟฟ้าเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน
เชียงใหม่ บริษัทรับเหมาไฟฟ้า ลำปาง ลำพูน

เชียงใหม่ มีช่างไฟฟ้าด่วน รับแก้ไขระบบไฟฟ้า3เฟส ระบบอินเตอร์เน็ต (Network) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

ลำพูน มีช่างไฟฟ้าด่วน รับแก้ไขระบบไฟฟ้า3เฟส ระบบอินเตอร์เน็ต (Network) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

บ้านโมเดิร์น|บ้านปูนขัดมัน|สร้างบ้านLoft| สอบถามเรื่องเดินไฟลอยแบบท่อเหล็กEMT ช่างไฟฟ้าทำท่อEMT ดัดท่อEMTสวยๆ

บริการช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ราคาถูก
บริการช่างไฟฟ้าลำพูนราคาถูก
ต้องการช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ราคาถูก
ต้องการช่างไฟฟ้าลำพูนราคาถูก
บริการช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเชียงใหม่ราคาถูก
บริการช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดลำพูนราคาถูก
ต้องการช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเชียงใหม่ราคาถูก
ต้องการช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดลำพูนราคาถูก
บริการช่างติดตั้งLAN WIFIเชียงใหม่ราคาถูก
บริการช่างติดตั้งLAN WIFIลำพูนราคาถูก
ต้องการช่างติดตั้งLAN WIFIเชียงใหม่ราคาถูก
ต้องการช่างติดตั้งLAN WIFIลำพูนราคาถูก
บริการงานระบบไฟ 3เฟส ไฟฟ้าโรงงาน ลำพูน

 

รับชมผลงานใหม่ๆล่าสุดทาง Fackbook งานระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด เดินสายLAN ติดตั้งWIFI

 

ผู้รับเหมาไฟฟ้าโรงงานเชียงใหม่ ลำพูน,ช่างรับเหมาไฟฟ้าเชียงใหม่,รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าสิ่งปลูกสร้างใหม่ทุกชนิด ช่างไฟฟ้ามืออาชีพติดต่อที่: 088-654-4163 พี่หนิง  ,098-696-4544 พี่ต้อม
เบอร์โทรร้าน: 053-510-798

ที่ตั้งสำนักงาน: ซีซีทีวี แอนด์ ไอที เซอร์วิส:ช่างon-siteที่เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง  (งานจ้างเหมา8จังหวัดภาคเหนือ)

บริษัทรับเหมาไฟฟ้าเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน

cctvanditservice.com cctvanditsupport.com jccomputer-lamphun.compg8injv'[yom7d =jk’9bf9yh’d]hv’;’0ixbfg=up’.s,j

งานของทางบริษัทด้านต่างๆ ช่างรับเหมาช่วง รับเป็นซัพงาน ซัพคอนแทรค Sub-Contract on-siteที่เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง =jk’waahk]ero (งานจ้างเหมา8จังหวัดภาคเหนือ):jv,,nv5nv]er^og=up’.s,j it[[waahk
g=up’.s,j d]hv’;’0ixbf g=up’.s,j iy[9bf9yh’glkwaahkf7’g,owa

—————————————————————————————————–

ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ทีมงานมีฝีมือมาตราฐานไฟฟ้า เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง รับแก้ไขระบบไฟฟ้า3เฟส ระบบอินเตอร์เน็ต (Network) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงงานขานดเล็ก กลางและใหญ่ บ้าน อาคาร สำนักงานทุกชนิด

facebook-link

บริการงานระบบไฟ 3เฟส  ไฟฟ้าโรงงาน ลำพูน
งาน ซ่อมไฟฟ้าเชียงใหม่ เดินสายไฟ บริการตรวจ,เช็ค,ซ่อมระบบไฟฟ้า แก้ไขสายไฟชำรุด ปลั๊กรั่ว เบรกเกอร์ตัด ไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟดูด เพิ่มปลั๊ก ย้ายสวิทซ์ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด สำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางเราก็มีทีมช่างไว้คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวางระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต (Network) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้าน อาคาร สำนักงานทุกชนิด

 

 

ผลงานการเดินท่อIMC EMT แบบต่่างๆ

การใช้ท่อร้อยสายไฟในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

การใช้ท่อร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วย รักษาอายุการใช้งานของสายไฟ ในบ้างโรงงานบ้างพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน ความชื้น ความเป็นกรด และการกัดกร่อนจากสารเคมี อาจทำให้ สายไฟเสื่อมสภาพ ก่อนเวลาสมควร ร่วมทั้งเพิ่มความปลอดภัยจากประกายไฟ หากเกิดการอาร์กขึ้น ทั้งยังใช้เป็นตัวนำในการต่อลงดิน โดยมีหลักพิจารณาและหลักปฏิบัติ ดังนี้

1) การเดินสายไฟในท่อโลหะ หนา ปานกลาง บาง สามารถฝังดินได้ โดยท่อ โลหะหนา และปานกลาง มีเกลียวที่ปายเหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้
2) เดินสายไฟในท่อโลหะอ่อน หรือ ท่อ (Flexible Metal Conduit ) ใช้เดินสายไฟ ในที่มีการสั่นสะเทือน ไม่สามารถฟังดินได้
3) ท่อที่ใช้เดินในบริเวณที่มีของเหลว ใช้ท่อ MFLEX มีลักษณะคล้ายท่อโลหะมีเชือกคั่นระหว่างร่องมีพีวีซีห่ออีกชั้น
4) ท่ออโลหะ ท่อ พีวีซี ,พีอี ไม่ทนแสงแดดเป็นเวลานาน ไม่เหมาะดินในที่โล่ง เหมาะเดินซ่อนในผนัง พื้น เพดาน

การดัดท่อ

การดัดท่อหากเดินท่อในบริเวณที่มีความโค้ง ม่น เพื่อความสวยงามโดยใช้เครื่องมือดัดท่อ เบนเดอร์ (Bender) โดยเครื่องมือในการดัดท่อแต่ละประเภทมีดังนี้

ท่อโลหะบาง (ท่อ EMT) ใช้ EMT BENDER

การตัดท่อร้อยสายไฟโค้ง

ท่อโลหะหนาปานกลาง (ท่อ IMC) ใช้ IMC HICKEY

ท่อโลหะหนาปานกลาง

ท่อโลหะหนาใช้ Rigid Bender หรือ ที่ดัดแบบไฮดรอลิก

ท่อโลหะหนาใช้ที่ดัดแบบไฮโดรลิค

ทั้งนี้ในการเดินสายไฟโดยใช้ท่อร้อยสายไฟอาจ หากมีการดัด ท่อเสียรูป ย่อมส่งผลต่อการร้อยสายไฟ หาก เลือกท่อให้พอดีกับสายไฟเกินไป ในงานที่ต้องดัดท่อให้โค้ง รัศมีความโค้งโดยวัดจากจุดศูนย์การความโค้งถึงขอบ ท่อที่ดัด ต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่า เส้นผ่านกลาง