ติดตั้งระบบไฟฟ้างานชั่วคราว3 วัน งานtoyota motorsport 2014 fast fun fest ณ สนามกีฬาสมโภช 700ปี (เชียงใหม่)

กันยายน 23, 2014 Off By admin

ติดตั้งระบบไฟฟ้างานชั่วคราว3 วันที่งานtoyota motorsport 2014 fast fun fest ณ สนามกีฬาสมโภช 700ปี (เชียงใหม่)

http://www.enjoygram.com/zaap_party

การทำงานทางร้าน

1.ติดตั้งระบบแสงสว่างให้กับร้านค้า ย่อย 20 ร้านสำรับใช้ไฟฟ้าในงานขายอาหารและสินค้าชั่วคราว

2.ติดตั้งระบบไฟฟ้าย่อยชั่วคราวกับเครื่องGen ปั่นไฟฟ้าในงาน

3.ให้ช่างไฟฟ้าStanby เพื่อเฝ้าดูระบบไฟฟ้าในงานให้ใช้งานได้เต็มที่ตลอดทั้งาน 3 วัน

20140922_IMG_9361

20140922_IMG_9256 20140922_IMG_9259 20140922_IMG_9262 20140922_IMG_9275 20140922_IMG_9276 20140922_IMG_9277 20140922_IMG_9278 20140922_IMG_9279 20140922_IMG_9288 20140922_IMG_9289 20140922_IMG_9290 20140922_IMG_9294 20140922_IMG_9296 20140922_IMG_9297 20140922_IMG_9331 20140922_IMG_9338 20140922_IMG_9341 20140922_IMG_9342 20140922_IMG_9345 20140922_IMG_9348 20140922_IMG_9368 20140922_IMG_9369 20140922_IMG_9370 20140922_IMG_9373

ภาพเก็บในงาน

20140922_IMG_9284 20140922_IMG_9296 20140922_IMG_9310 20140922_IMG_9312 20140922_IMG_9314 20140922_IMG_9316 20140922_IMG_9317 20140922_IMG_9320 20140922_IMG_9322 20140922_IMG_9323 20140922_IMG_9324 20140922_IMG_9327 20140922_IMG_9330 20140922_IMG_9332 20140922_IMG_9333 20140922_IMG_9334 20140922_IMG_9335 20140922_IMG_9336 20140922_IMG_9337 20140922_IMG_9343 20140922_IMG_9344 20140922_IMG_9349 20140922_IMG_9351 20140922_IMG_9352 20140922_IMG_9353 20140922_IMG_9354 20140922_IMG_9355 20140922_IMG_9357 20140922_IMG_9358 20140922_IMG_9360 20140922_IMG_9363 20140922_IMG_9366 20140922_IMG_9372