1000TVL เท่ากับ 1.3 Megapixels TVL – Television Lines TVL เป็นหน่วยวัดความละเอียดของกล้องตามแนวนอน หรือคือจำนวนเส้นที่กล้องสามารถแสดงภาพได้ ซึ่งมีผลต่อความความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด

มกราคม 14, 2015 Off By admin

1000TVL เท่ากับ 1.3 Megapixels TVL – Television Lines TVL เป็นหน่วยวัดความละเอียดของกล้องตามแนวนอน หรือคือจำนวนเส้นที่กล้องสามารถแสดงภาพได้ ซึ่งมีผลต่อความความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด

TVLine กับ Pixel
TVL – Television Lines TVL เป็นหน่วยวัดความละเอียดของกล้องตามแนวนอน หรือคือจำนวนเส้นที่กล้องสามารถแสดงภาพได้ ซึ่งมีผลต่อความความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด
ยิ่งมีจำนวนเส้น TVL สูง ภาพที่ได้ก็จะคมชัดและละเอียดยิ่งขึ้นตามไปด้วย เช่น กล้องวงจรปิด ความคมชัด 520 เส้น จะให้ภาพที่ชัดกว่ากล้องวงจรปิดที่มีความคมชัด
420 เส้น เป็นต้น
ค่าเฉลี่ยของ TVL ที่กล้องมาตรฐานควรจะมีอยู่ที่ระหว่าง 380-540 TVL
การแปลงค่า TVL ให้ออกมาเป็นจำนวน Pixel ให้ใช้สูตร
“จำนวน Pixel รวม = จำนวน TVL * 4/3 * จำนวน Pixel แนวตั้ง (V)”
ยกตัวอย่าง
กล้อง TVL 540 ภาพมีขนาด 720 (H) x 576 (V) คิดสูตรเป็น 540 * 4/3 * 576 = 0.414 Megapixels
กล้อง TVL 600 ภาพมีขนาด 753 (H) x 582 (V) คิดเป็นสูตร 600 * 4/3 * 582 = 0.465 Megapixels
ปัจจุบัน กล้องวงจรปิดมี TVL หลายแบบให้เลือก โดยมีความละเอียดตั้งแต่ 320 , 380 , 420 , 480 , 520 , 540 , 580 , 620 TVL
หรือ มากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง ๆ ราคาก็จะสูงตามไปด้วย ในตารางคุณสมบัติของกล้องโดยมากจะ
บอกความละเอียดอยู่สองแบบ คือ ตามแนวตั้ง (Vertical) และ แนวนอน(Horizontal)

ความ ละเอียดตามแนวตั้ง (Vertical Resolution) – VTVL ความละเอียดตามแนวตั้งหมายถึงจำนวนเส้นตามแนวนอน ตามมาตรฐานระบบ PAL จำนวนเส้นจะเป็น 625 เส้น จอแสดงผลภาพแบบ PAL อัตราส่วนจะอยู่ที่ 4:3 ดังนั้นถ้าคิดตามอัตราส่วนที่ว่าความละเอียดสูงสุดแนวตั้งเป็น 0.75 เท่าของอัตราส่วนแนวนอน ดังนั้นความละเอียดสูงสุดแนวตั้งจะเป็น PAL 625 X 0.75 = 470 เส้น

ความละเอียดตามแนวนอน(Horizontal Resolution) – HTVL ความละเอียดตามแนวนอนเท่ากับจำนวนของความละเอียดตามแนวตั้ง ในทางทฤษฎีความละเอียดตามแนวนอนสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดแต่ติดอยู่ที่ข้อ จำกัด 2 อย่างคือ เทคโนโลยีในการเพิ่มจำนวนพิกเซลบนตัวรับภาพ (CCD ) ยังไม่ดีพอ เพราะยิ่งเพิ่มจำนวนพิกเซล ขนาดของพิกเซลก็ยิ่งลดลงซึ่งกระทบกับความสามารถด้านความไวแสง ดังนั้นจึงต้องชั่งน้ำหนักเอาระหว่างความละเอียดกับความไวแสง TVL หรือ TV Line ที่บอกในรายละเอียดของกล้อง คือ ความละเอียดของกล้องตามแนวนอน ( HTVL ) เป็นค่าความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด ยิ่งมีค่ายิ่งมากภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นและละเอียดขึ้น เช่น กล้องวงจรปิด ความคมชัด 520 เส้น จะให้ภาพที่ชัดกว่า กล้องวงจรปิด ที่มีความคมชัด 420 เส้น เป็นต้น กล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง ๆ ราคาก็จะสูงตามไปด้วย
การคำนวณค่า pixel จาก Horizontal Resolution สามารถคำนวณได้จาก
VTVL = HTVL * 0.75
Total pixel = HTVL * VTVL
กล้องวงจร ปิดที่เป็นอนาล็อก สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องคมชัดของกล้อง ต้องดูที่ค่าของ TVLine ดูง่ายๆ ก็คือค่า TVLine หรือ เส้นสแกน ค่ายิ่งมากก็แสดงว่ากล้องตัวนั้นมีความคมชัดมากขึ้น จะต่างจากกล้องที่เป็นระบบดิจิตอล(Network Camera/IP Camera) ที่ค่าจะบอกเป็นพิกเซล หรือ VGA ซึ่งจะขอกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

จะทราบได้อย่างไรว่าค่าที่บอกมาเป็นความ จริง แล้วค่าจริงๆ คือเท่าไหร่
วิธีการวัดความละเอียด วิธีการวัดความละเอียดมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี
1. การใช้ชาร์ตวัดความละเอียด (resolution chart) สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ Test TVLine Chart จะเป็นกระดาษหรือพลาสติกก็ได้ แต่ต้องเป็นผิวด้านเพื่อลดการสะท้อนแสง นำกล้องที่จะทำการวัดค่า TVLine มาจับภาพที่ Test TVLine Chart ปรับเลนส์ในตำแหน่งที่ชัดที่สุดสังเกต ภาพขณะที่แสดงบนจอแสดงผลหาตำแหน่งที่มีค่าสูงที่สุด(ค่า TVLine)ที่สามารถแยกเส้นออกจากกันได้ ส่วนที่ไม่สามารถแยกเส้นออกจากกันได้นั่นหมายความว่ากล้องไม่สามารถจับภาพ ที่ความละเอียดมากกว่านั้นได้ นั่นเอง
การวัด จะต้องใช้จอที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงด้วยเช่น วัด TVLine ที่ 500 TVLine จะต้องใช้จอที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงกว่า 500 TVLine ซึ่งจอแสดงผลทั่วไปไม่สามารถแสดงผลได้
2. วิธีวัดแบนด์วิทธ์ เป็นการวัดความละเอียดโดยใช้เครื่องมือวัดแบนด์วิทธ์แล้วเอามาคูณด้วย 80 จะได้ความละเอียดของกล้อง เช่น วัดแบนด์วิทธ์ได้ 5Mhz ความละเอียดที่ได้คือ 5 * 80 = 400 เส้น

HD คืออะไร

HD คืออะไร

HD ย่อมาจากคำว่า High-Definition นั้น เป็นรูปแบบหรือมาตรฐานใหม่สำหรับการส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูงในระดับ 720p/1080p/1080i ซึ่งให้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดสูงกว่าดีวีดีทั่วไป ระบบการส่งสัญญาณภาพแบบ HD ในระดับ 1080p จำเป็นต้องใช้สายแบบ HDMI เท่านั้น ส่วนสาย Component ทั่วไปจะรองรับเฉพาะที่ความละเอียด 720p และ 1080i เท่านั้น ส่วน HDTV หมายถึง TV ที่รองรับความละเอียดระดับ Hi-Def ให้ภาพคมชัดมากมากกว่าปกติ

การทำงานของ HD
สัญญาณดิจิตอลที่ส่งมาที่ TV นั้นจะผ่านกระบวนการบีบอัดข้อมูลสัญญาณดิจิตอล โดย MPEG-2 ทำการถอดรหัส หลังจากนั้นจะถูกส่งไปที่หลอดภาพทำหน้าที่ยิงลำแสงออกมายังหน้าจอ TV ทำให้เกิด Pixel (จุดภาพ) บนจอภาพแต่ในระบบ HD นั้นจะให้ Pixel ที่สูงกว่า TV ทั่วไปมากเลยทีเดียวทำให้ภาพที่ออกมาละเอียดคมชัด ไร้ซึ่งอาการกระพริบของสัญญาณภาพ

1080i VS 1080p

Interlaced (i) จะทำการแบ่งภาพออกเป็น 2 เฟรม คือเฟรมที่เป็นเลขคี่และเลขคู่ และจะ scan ภาพสลับกันไปเรื่อยๆ จนครบ 1080 เส้น จะมีการกระพริบระหว่างการสลับเฟรมคี่และคู่

Progressives scan (p) จะทำการ scan โดยเรียงไปทีละเส้นสแกนเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบ 1080 เส้น จะทำให้การกระพริบน้อยลง ภาพที่ได้จะดูนิ่งมากยิ่งขึ้น

การ Scan ภาพในรูปแบบของ HDTV นี้จะเป็นแบบ wide screen ที่มีอัตราส่วนของจออยู่ที่ 16:9 ต่างจาก TV รุ่นเก่าจะที่เป็น NTSC หรือ PAL อัตราส่วนจะอยู่ที่ 4:3

ตัวอย่างความละเอียดของภาพ

  • 480p = 338,000 pixels / frame (704 x 480)
  • 720p = 922,000 pixels / frame (1280 x 720)
  • 1080i = 1,037,000 pixels / frame (1920 x 1080)
  • 1080p = 2,074,000 pixels / frame (1920 x 1080)

ปกติสำหรับการเลือก HDTV จะต้องเป็นคุณภาพระดับจำนวนเส้น 1080 เส้น จะเห็นได้ว่า ความละเอียดของภาพที่ 1080p (Progressive Scan) จะไห้ความละเอียดสูงถึง 2,074,000 pixels ซึ่งดีที่สุด

HDMI ย่อมาจาก High-Definition Multimedia Interface หมายถึงการเชื่อมต่อโดยส่งข้อมูลแบบ Multimedia เช่น ข้อมูลภาพและเสียง เป็นต้น ในรูปแบบที่มีความละเอียดสูง และไม่มีการบีบอัดข้อมูล ทำให้ผลรับที่ได้มีคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างมาก

ข้อมูลเสียง HDMI

HDMI จะมีการส่งข้อมูลเสียงในระดับถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ และมีการ Sample แบบ 24 บิต ซึ่งเป็นระดับเสียงเดียวกับที่ใช้ในระบบเดียว Dolby Digital ที่ใช้ตามโรงภาพยนตร์ที่เดียว

ข้อมูลภาพ HDMI

HDMI เวอร์ชัน 1.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันแรก จะมีความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูลภาพอยู่ที่ 165 เมกะเฮิรตซ์ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ High-Definition ที่ความละเอียดสูงถึง 1080p ที่ 60 เฮิรตซ์ ได้ (WUXGA) แต่ถ้าต้องการความละเอียดที่สูงมากกว่านี้ก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน HDMI ที่มีเวอร์ชันใหม่มากขึ้น โดยบางรุ่นสามารถรอบรับ ได้ถึง 340 เมกะเฮิรตซ์ และมีสามารถส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียดระดับ 2560 x 1600p (WQXGA)

อุปกรณ์ในปัจจุบันที่รองรับมาตราฐาน HDMI
  • HDTVs
  • Blu-ray Disc players
  • Multimedia PCs
  • Gaming systems
  • Digital camcorders and more.