ป้ายกำกับ: ลำพูน งานจัดระเบียบเก็บสายใส่ท่อเดินราง