ป้ายกำกับ: ลำพูน-เชียงใหม่ รับปักเสา6เมตร ดึงเมนไฟ 120 เมตร ที่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พร้อมช่างไฟดึงสายเมนไฟ 2เฟส เบอร์25 ระยะ 120เมตร ตั้งตู้ไฟ พร้อมจั้มสายเมนไฟเข้าสวน